Luaj tani

Fituesit

Pas regjistrimit të barkodeve Pampers, mund të përzgjedhësh çmimin apo të vazhdosh mbledhjen e pikëve për të patur më shumë mundësi përzgjedhjeje mes niveleve të dhuratave. Kujtojmë se barkodet e Pampers Active Baby janë të barazvlefshëm me 1 pikë ndërsa barkodet e Pampers Pants dhe Pampers Premium janë të barazvlefshëm me 2 pikë. Shfletoni Kushtet dhe Kriteret e Lojës për më shumë informacion.